56. КОНГРЕС
АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
са међународним учешћем
3–4. јун 2021. године
Програм конгреса
Упутство за коришћење Zoom апликације
Позивно писмо можете преузети овде.
Темплејт за припрему извода

56TH CONGRESS
OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

with international participation
June 3rd – 4th, 2021
Program
How to use Zoom application
Invitation Letter
Template for preparing your abstracts