57. конгрес АДС / 27-30.09.2023.
Копаоник (Брзеће)

57. congress of ASoS / 27-30.09.2023.
Kopaonik (Brzeće)

Шаблон апстракта
Abstract Template

Поштовани чланови АДС-а у линку налази се Нацрт Статута АДС-а који је на јавној расправи до 24. септембра.
Све сугестије на нацрт Статута доставити до 25. 09. у 12 сати на мејл Друштва.

Одржани конгреси АДС

Previous Congresses

Изводи саопштења са 56. конгреса АДС
56th Congress of ASоS – Abstracts

Изводи саопштења са 55. конгреса АДС
55th Congress of ASоS – Abstracts

Гласник Антрополошког друштва Србије

Journal of the Anthropological Society of Serbia

Гласник АДС – 55
Journal of the ASoS – 55

Гласник АДС – 54
Journal of the ASoS – 54