57. конгрес АДС / 27-30.09.2023.
Копаоник (Брзеће)

57. congress of ASoS / 27-30.09.2023.
Kopaonik (Brzeće)

Шаблон апстракта
Abstract Template

Поштовани чланови АДС-а у линку налази се Нацрт Статута АДС-а који је на јавној расправи до 24. септембра.
Све сугестије на нацрт Статута доставити до 25. 09. у 12 сати на мејл Друштва.

Обавештавају се сви чланови Антрополошког друштва Србије да је по Статуту АДС
неопходно да извршавају своју обавезу редовног плаћања чланарине. Обавештење можете да погледате овде.


Instruction for Payment Orders in Favor of Legal Entities in EUR

Одржани конгреси АДС

Previous Congresses

Изводи саопштења са 56. конгреса АДС
56th Congress of ASоS – Abstracts

Изводи саопштења са 55. конгреса АДС
55th Congress of ASоS – Abstracts

Гласник Антрополошког друштва Србије

Journal of the Anthropological Society of Serbia

Гласник АДС – 55
Journal of the ASoS – 55

Гласник АДС – 54
Journal of the ASoS – 54