56. КОНГРЕС
АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
са међународним учешћем
Кањижа, 3–6. јун 2020. године
Позивно писмо можете преузети овде.
Темплејт за припрему извода

56TH CONGRESS
OF ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA

with international participation
VENUE: Kanjiža, June 3rd – 6th, 2020
Invitation Letter
Template for preparing your abstracts