57. конгрес АДС / 27-30.09.2023.
Копаоник (Брзеће)

57. congress of ASoS / 27-30.09.2023.
Kopaonik (Brzeće)

Шаблон апстракта
Abstract Template

Одржани конгреси АДС

Previous Congresses

Изводи саопштења са 56. конгреса АДС
56th Congress of ASоS – Abstracts

Изводи саопштења са 55. конгреса АДС
55th Congress of ASоS – Abstracts