Поштовани чланови АДС-а у линку налази се Нацрт Статута АДС-а који је на јавној расправи до 24. септембра.
Све сугестије на нацрт Статута доставити до 25. 09. у 12 сати на мејл Друштва.

Одржани конгреси АДС

Previous Congresses

Изводи саопштења са 56. конгреса АДС
56th Congress of ASоS – Abstracts

Изводи саопштења са 55. конгреса АДС
55th Congress of ASоS – Abstracts