Чланови управних тела Антрополошког друштва Србије

Чланови управног одбора:

1. Доц. др Марија Николић – председник/ заступник АДС – Медицински факултет Универзитета у Нишу
Остали чланови УО:
2. Проф. др Мирјана Јаношевић – Медицински факултет Универзитета у Нишу
3. Проф. др Татјана Павлица – Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
4. Проф. др Рада Ракић – Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
5. Проф. др Перица Васиљевић – главни и одговорни уредник часописа Гласник АДС – Природно-математички факултет Универзитета у Нишу
6. Проф. др Јелана Опсеница Костић – Филозофски факултет Универзитета у Нишу
7. Истраживач Драгана Димитријевић – секретар АДС – Филозофски факултет Универзитета у Нишу
8. Доц. др Јелена Поповић – Медицински факултет Универзитета у Нишу
9. Проф. др Александар Радивојевић – Природно-математички факултет Универзитета у Нишу
10. Проф. др Ненад Стојиљковић – заменик главног уредника часописа Гласник АДС – факултет Спорта и физичке културе Универзитета у Нишу

Чланови Надзорног одбора:

1. Проф. др Татјана Павлица – председник
2. Проф. др Биљана Срдић Галић
3. Проф. др Милош Николић

Чланови Суда части:

1. Проф. др Веселин Јововић – председник
2. Проф. др Борис Поповић
3. Проф. др Рада Ракић